UBND Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 7A Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3622 566 - 3622 567
Email: phuong12@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này