UBND Phường 11, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 1020 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3848 300
Email: phuong11@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này