Trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh

Địa chỉ: Ấp Tây, xã Hòa Long, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3751 628
Website: edu.viettel.vn/thnguyenminhkhanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này