Trường tiểu học Lê Lợi

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 517

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này