Trường tiểu học Kim Dinh

Địa chỉ: khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3820 967

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này