Trường tiểu học Đặng Văn Dực

Địa chỉ: ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3505 065
Website: edu.viettel.vn/thdangvanduc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này