Trường THPT Phú Mỹ

Địa chỉ: Trường Chinh, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 967 - 3921 377

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này