Trường THPT Minh Đạm

Địa chỉ: xã Phước Hưng, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3676 626

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này