Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh

Địa chỉ: Khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 952
Email: c3longhai.sobariavungtau@moet.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này