Trường THPT Hắc Dịch

Địa chỉ: ấp Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3897 726 - 3897 725
Facebook: fb/thpthacdich

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này