Trường THCS Phan Chu Trinh

Địa chỉ: Khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 165
Website: edu.viettel.vn/thcsphanchutrinh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này