Trường THCS Phan Bội Châu

Địa chỉ: Khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3932 157
Website: edu.viettel.vn/thcsphanboichau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này