Trường THCS Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3868 314
Email: vtu-longdien-thcsphamhongthai@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/thcsphamhongthai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này