Trường THCS Huỳnh Tịnh Của

Địa chỉ: 167/14 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3862 256
Email: c2huynhtinhcua@gmail.com
Website: edu.viettel.vn/thcshuynhtinhcua

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này