Trường THCS Hùng Vương

Địa chỉ: Khu phố Hải Trung, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Điện thoại: 0909 608 630
Website: edu.viettel.vn/thcshungvuong

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này