Trường THCS Châu Đức

Địa chỉ: 386 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3504 604
Email: c2chauduccd@gmail.com
Website: bariavungtau.edu.vn

Nhận xét