Trường THCS Bạch Đằng

Địa chỉ: Đường 28/4, xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3844 040
Website: edu.viettel.vn/thcsbachdang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này