Trường mầm non Sen Hồng

Địa chỉ: thôn Hoàng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức
Điện thoại: (0254) 3884 315

Nhận xét