Trường mầm non Phường 3

Địa chỉ: 275 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3542 880 - 3859 947
Email: vtu-tpvungtau-mnphuong3@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/mnphuong3

Trường mầm non Phường 3 hiện tại gồm có hai điểm trường hình thành từ việc sát nhập Trường mầm non 20/10 và Trường mầm non Phường 3 vào năm 2018.

Các cơ sở:

1. 275 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu (3859 947)
2. 72 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu (3852 958)

Nhận xét