Trường mầm non Họa Mi

Địa chỉ: 37 Trương Hán Siêu, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3616 248
Email: vtu-tpvungtau-mnhoami@edu.viettel.vn
Website: edu.viettel.vn/mnhoami

Trường mầm non Họa Mi hiện tại gồm có 11 lớp học với hai điểm trường hình thành từ việc sát nhập Trường mầm non Họa Mi với Nhà trẻ Kim Đồng vào năm 2018.

Các cơ sở:

1. 37 Trương Hán Siêu, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu
2. 446 Đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này