Trường đại học Dầu khí Việt Nam

Tên tiếng Anh: PetroVietnam University (PVU)
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3738 879 - 3738 877 - 3721 979
Fax: (0254) 3733 579
Website: pvu.edu.vn
Facebook: fb/daihocdaukhi

Trường đại học Dầu khí Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và của đất nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này