Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

Địa chỉ: 459 Trương Công Định, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3859 964 - 3853 334
Fax: (0254) 3852 587
Email: truongdulich@vtvc.edu.vn
Website: vtvc.edu.vn
Facebook: fb/caodangdulichvt

Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC) là trường công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các hệ đào tạo: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này