Trung tâm y tế quân - dân y huyện Côn Đảo

Địa chỉ: Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo
Cấp cứu: (0254) 3830 127
Văn thư: (0254) 3830 530
Email: ttytcondao@soyte.baria-vungtau.gov.vn
Website: soyte.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm y tế quân - dân y huyện Côn Đảo là mô hình tổ chức kết hợp giữa Trung tâm y tế huyện Côn Đảo và Bệnh xá quân y của Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo. Trung tâm có chức năng khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này