Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: 338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3874 528
Email: ttytxuyenmoc@gmail.com
Website: ttytxuyenmoc.org

Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc được thành lập từ năm 1992 trên cơ sở hợp nhất giữa Phòng y tế và Bệnh viện huyện Xuyên Mộc. Hiện nay Trung tâm có quy mô 100 giường bệnh và quản lý 2 Phòng khám Đa khoa khu vực, 13 Trạm y tế xã, thị trấn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này