Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3731 282
Fax: (0254) 3731 280
Email: ttytdpbrvt@gmail.com
Website: yteduphongbrvt.gov.vn

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.

Các khoa chuyên môn:

  • Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm
  • Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng
  • Khoa Sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học
  • Khoa Sức khỏe nghề nghiệp
  • Khoa Kiểm dịch y tế
  • Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng
  • Khoa Xét nghiệm
  • Khoa Da liễu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này