Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 147 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3824 747 - 3822 939
Fax: (0254) 3822 780
Email: conglyvh@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao. Trung tâm có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phổ biến, phát hành phim, chiếu phim lưu động, các dịch vụ khác có liên quan trong lĩnh vực điện ảnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này