Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 31 Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3540 740
Email: t4gbrvt@gmail.com
Website: t4gbrvt.org.vn

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế. Trung tâm căn cứ định hướng, chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe của Bộ Y tế và của tỉnh, thành phố để xây dựng quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe trên địa bàn. Tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyện môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này