Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 386 Phan Đăng Lưu, phường Long Hương, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 464
Email: ttqlktcttl@sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có chức năng tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi và đê điều; khai thác đất, cát, sỏi, trong lòng hồ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này