Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 3 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3731 733
Email: hivaidsbrvt@gmail.com
Website: soyte.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan trường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh. Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương.

Các khoa chuyên môn:

  • Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng
  • Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI
  • Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS
  • Khoa Xét nghiệm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này