Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 13 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3828 992
Email: ttpy@soyte.baria-vungtau.gov.vn
Website: soyte.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phân cấp tuyến tỉnh. Trung tâm có chức năng thực hiện giám định pháp y theo quy định của Luật tố tụng và Luật giám định tư pháp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này