Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ (UAschools)

Địa chỉ: 17 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 175 - 3511 330
Email: info@vavungtau.edu.vn
Website: vavungtau.edu.vn
Facebook: fb/vietmy

Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ (UAschools) hoạt động theo mô hình đào tạo các chương trình Tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu Quốc tế CEFR và IELTS chất lượng cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này