Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 368 Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 805 - 3531 857
Fax: (0254) 3530 717
Website: tnmtbariavungtau.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đo đạc, bản đồ, lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và thực hiện các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này