Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 170 Ba Cu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 203
Email: ttkiemnghiembrvt@yahoo.com
Website: soyte.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất, tồn trữ, lưu hành và sử dụng tại địa phương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này