Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 8 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3512 782 - 3512 011
Email: khuyencongbrvt@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này