Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 221 Ba Cu, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3527 374
Fax: (0254) 3531 501
Email: gioithieuvieclamvt@yahoo.com
Facebook: fb/vieclam
Website: vieclam-brvt.vn

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp chịu sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng thực hiện các hoạt động tư vấn về các lĩnh vực như việc làm, đào tạo nghề, chính sách về lao động và Bảo hiểm thất nghiệp. Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động, tổ chức các sàn giao dịch việc làm, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này