Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 120 Nguyễn Văn Hưởng, phường Long Tâm, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3827 406
Fax: (0254) 3736 274
Email: ttctxhbariavungtau@gmail.com
Website: ttcongtacxahoibrvt.vn

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức việc tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đối tượng là trẻ mồ côi và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này