Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 3 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3563 658
Fax: (0254) 3563 657
Email: ttcntt-tt@sotttt.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này