Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3511 411
Email: ttbdct@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này