Tropicana Beach Resort & Spa

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3678 888
Fax: (0254) 3679 999
Email: info@tropicanabeachresort.com
Website: tropicanabeachresort.com

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét