Tropicana Beach Resort & Spa

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3678 888
Fax: (0254) 3679 999
Email: info@tropicanabeachresort.com
Website: tropicanabeachresort.com

resort agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này