Trạm y tế phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3583 522

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này