Trạm y tế Phường 9, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 82 Ông Ích Khiêm, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3595 200

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này