Trạm y tế Phường 3, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 131 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 176

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này