Trà Tiên Hưởng

Địa chỉ: 38 Trưng Trắc, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3855 638
Hotline: 0777 077 782

Trà sữa Foody.vn

Nhận xét