Trà sữa Gong Cha (2)

Địa chỉ: 160 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 6532 532
Website: gongcha.com.vn
Facebook: fb/gongcha

Trà sữa Foody.vn


Nhận xét