Thư viện Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 1 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 7305 456
Email: lib@bvu.edu.vn
Website: library.bvu.edu.vn

Thư viện Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 2009, thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này