The Imperial Hotel

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3628 888
Fax: (0254) 3561 111
Email: info@imperialhotel.vn
Website: imperialhotel.vn

khách sạn agoda.com booking.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này