Thanh Hằng Praha Hotel

Địa chỉ: 189/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3819 266
Hotline: 0908 462 161

Agoda.com Booking.com Tripadvisor.com.vn

Nhận xét