Thành đoàn thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 537
Email: dtn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét