Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 9 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3829 891
Fax: (0254) 3731 193
Email: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn
Website: sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này