Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên tiếng Anh: Foreign Affairs Department of Ba Ria - Vung Tau Province
Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3856 120
Fax: (0254) 3856 594
Email: songoaivu@baria-vungtau.gov.vn
Website: songoaivu.baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này